KITSAK YAROSLAV MYRONOVYCH

 • Сучасні методи фізичної реабілітації хворих після артроскопічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба./ Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Найда М.М., Кіцак Я.М.// Медсестринство 2019. № 2 С. – 46-49.
 • Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги./ Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Ляхович Р.М., Сидоренко, Я. М., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В. Т.// Медична освіта – 2018. № 3. С. – 102 – 107.
 • Роль медичної сестри в проведенні спинно-мозкової пункції при черепно-мозковій травмі./ Новікова П. П., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 3. С. – 08 – 10
 • Реабілітація пацієнтів після артроскопічної меніскектомії./ Дорошенко Б.В., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 3. С. – 34 – 37
 • Особливості надання екстреної до госпітальної медичної допомоги постраждалим із торакальною травмою./ Ляхович Р. М., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 2. С. – 88 – 93
 • Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги./ Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В. Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Кіцак Я.М.// Медична освіта – 2018. № 1. С. – 119 – 124.
 • Наслідки впливу посттравматичного гемартрозу на розвиток дегенеративно-дистрофічних змін у колінному суглобі./ Новікова П. П., Савчук В. М., Дорошенко Б. В., Ляхович Р. М., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 1. С. – 13 – 16.
 • Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після проведення артроскопічного оперативного втручання./ Новікова П. П., Дорошенко Б. В., Кіцак Я.М.// Медсестринство – 2018. № 1. С. – 44 – 47
 • Симуляційно-тренінгова підготовка студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова у навчальному процесі. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Ліля.П., Мартинюк Лариса П., Кіцак Я.М. // Матеріали міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» 21-24 листопада 2017р., м.Відень, Австрія - 2017. – т.1. – с.177-183.
 • Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders. / Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y. // Health Problems of Civilization, 2017. Vol 11, Issue 4, P 270-276.
 • Сучасні шляхи введення лікарських препаратів при виконанні серцево-легеневої та мозкової реанімації на догоспітальному етапі. / Ляхович Р.М., Джус М.Я., Бадрах О.К., Савчук В.М., Новікова П.П. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України 2017. № 2. С. – 26–32.
 • Особенности кардиореабилитации и коррекции нарушений систоло-диастолической функции и вариабельности ритма сердца у больных острым коронарным синдромом с реваскуляризацией коронарных артерий. // Швед Н.И., Цуглевич Л.В., Киричок И.Б., Левицкая Л.В., Бойко Т.В., Кицак Я.М. // Georgian medical news – 2017. № 4 (265). C. – 46–54.
 • Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. // Медична та клінічна хімія – 2017. № 1. С. – 87 – 94.
 • Симуляційна методика підготовки студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги – важлива складова в якісному та комплексному засвоєнні навчального матеріалу з дисципліни. / Швед М.І., Ляхович Р.М., Кіцак Я.М. // Медична освіта – 2016. № 4. С. – 64 – 67.
 • Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я., Нецюк О.Г. // Вісник наукових досліджень – 2016. - № 3. С. – 27 – 29.
 • Особливості надання екстреної догоспітальної медичної допомоги травмованим потерпілим із категорії «завантажуй та вези». / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Яштук К.Г. // Вісник наукових досліджень – 2015. - № 4. С. – 33 – 36.
 • Екстрена медична допомога, посібник / (М.І. Швед, А.А. Гудина, С.М. Геряк та ін.) за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 420 с.
 • Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики–сімейної медицини. / Гребеник М. В., Шостак С. Є., Романюк Л. М., Творко В. М. // Сімейна медицина. - 2014. - № 5. - С. 149-151.
 • Сучасні алгоритми виконання первинного та вторинного обстеження бригадою швидкої медичної допомоги потерпілим з травматичними ушкодженнями. / Кіцак Я.М., Гудима А.А., Ляхович Р.М., Джус М.Я. // Здобутки клінічної i експериментальної медицини – 2013. - № 1. – С. 66 – 69.
 • Морфометрическая оценка особенностей ремоделирования сосудистого русла терминального отдела подвздошной кишки при механической желтухе. / Кицак Я.М., Шульгай А. Г. // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2013. – № 2 (42). – С. 39–42.
 • Роль кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги в підвищенні професійної підготовки бригад швидкої медичної допомоги Тернопільської області. / Кіцак Я.М., Ляхович Р.М., Джус М.Я. // Медицина неотложных состояний – 2013. - № 3 (50). – С. 78 – 80.