KYRYCHOK IRYNA BOGDANIVNA

 • Сardiorehabilitation of patients with acute coronary syndrome who were performed coronary arteries revascularization / М. Shved, L. Tsuglevych, I. Kyrychok, T. Boiko, L. Levutska // Galician Medical Journal. – 2017. - Vol. 24, Issue 4. – P. 1-6.
 • Гребеник М. В. Можливості розширення сфери застосування етацизину на клінічному прикладі / М. В. Гребеник, Р. Р. Коморовський, І. Б. Киричок // Аритмологія. - 2017. - N 2. - С. 33.
 • Сardioreabilitation peculiarities and correction of violations of sistolic, diasolic function and heart rate variability in patients with acute coronary syndrome and coronary artery revascularization / M. Shved, L. Tsuglevych, I. Kyrychok [et al.] // Georgian medical news. - 2017. - № 4 (265). – С. 46-53.
 • Артериальная гипертензия у больных подагрическим артритом: комплексная медикаментозная терапия / Л.М. Михайлив, Н.И. Швед, Л.П. Мартынюк, В.Т. Гурский, И.Б. Припхан // Евразийский кардиологический журнал. - № 3 : материалы IV Евразийского конгресса кардиологов, 10 – 11 Октября 2016 г.– С. 51-52.
 • Роль деонтології в лікуванні хворих з фібриляцією передсердь / М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, І. Б. Припхан [та ін.] // Аритмологія. - 2016. - N 2. - С. 71.
 • Корекція порушень вегетативної регуляції у хворих зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом / М. І. Швед, І. Б. Припхан, В. Т. Гурський [та ін.] // Аритмологія. - 2016. - N 2. - С. 70-71
 • Швед М. І. Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз залежно від тривалості хвороби / М. І. Швед, І. Б. Припхан // Вісник наукових досліджень. – 2015. - № 2 (79). – С. 30-34.
 • Швед М. І. Особливості порушень діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози / М. І. Швед, І. Б. Припхан // Львівський клінічний вісник. – 2015. - №1 (9). – С. 8-13.
 • Швед Н. И. Типы диастолической дисфункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом [Электронный ресурс] / Н. И. Швед, И. Б. Припхан, И. В. Беркасова, В. А. Валеева // Медицина и образование в Сибири: сетевое научное издание. –2014.–№ 2
 • Прихан І. Б. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження/ Припхан І. Б. // Ліки України Плюс. – 2013. - 3–4 (16–17). – С. 61-63.
 • I. Prypkhan Left ventricular diastolic dysfunction and changes in heart rate variability in patients with 2 and 3 degrees of Essential Hypertension / I. Prypkhan, N. Yarema, O. Kotsuba // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 313.
 • N. Yarema Left ventricular diastolic dysfunction and NT-proBNP level in patients with the 2 and 3 degrees of Essential Hypertension / N. Yarema, I. Prypkhan, O. Kotsuba // Journal of Hypertension. – 2013. – Vol. 31, e - Supplement A. – P. 454.
 • Ярема Н. І. Зміни згортальної системи крові у хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок / Ярема Н. І., Білочицька В. В., Припхан І. Б. [та ін.] // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 18 червня 2013р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 47.
 • Ярема Н. І. Ефективність діуретика діувера у комбінованому лікуванні артеріальної гіпертензії у жінок у період менопаузи / Н. І. Ярема, Л. В. Радецька, О. І. Коцюба, О. Л. Сидоренко, А. І. Балабан, І. Б. Припхан // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали науково-практичної конференції, 17 квітня 2012р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 148-149.
 • N. Yarema Diastolic dysfunction and vegetative disturbances in postmenopausal females with essential hypertension / N. Yarema, O. Kotsuba, I. Prypkhan // 22 European Meeting on Hypertension Cardiovascular Protection. - London, April 26-29 2012 – poster- presentation
 • N. Yarema Diastolic dysfunction and vegetative disturbances in postmenopausal females with essential hypertension / N. Yarema, O. Kotsuba, I. Prypkhan // Journal of Hypertension. – 2012. – Vol. 30, e- Suppl. A. – P. 180 – abstracts.
 • Патент 99228 Україна, МПК А 61В 5/0205 (2006.01). Спосіб медикаментозного лікування хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед І. Б. Припхан ; заявник і патентовласник ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”. – № u 201413205 ; заявл. 09.12.2014 ; опубл. 25.05.2015, Бюл. № 10.
 • Галузеве нововведення № 586/1/14 Спосіб медикаментозної корекції проявів серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз / М. І. Швед, І. Б. Припхан. – Київ : Укрмедпатентінформ, 2015. – С. 495–497.