PROKOPOVYCH OLENA ANATOLIYIVNA

 • Shved, M. I., Prokopovych, O. A., Gurskyi, V. T., Masliy, B. Y., & Vivchar, V. P. (2019). Особливості перебігу гострого коронарного синдрому, зумовленого феноменом “slow-flow” (огляд літератури та опис клінічного випадку). Вісник наукових досліджень, (2), 24-29.
 • Shved, M. I., і O. A. Prokopovych. Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки. Ukrainian Journal of Cardiology, Vol 26, no 1, Apr. 2019, pp 40-48.
 • ШведМ.І. ПрокоповичО.А. Метаболічна підтримка хворих на інфаркт міокарда з порушеннями функціонального стану печінки/ Вісник Української медичної стоматологічної академії Актуальні проблеми сучасної медицини. 2018, випуск 1(61), т.18, С.147-152.
 • Клінічний випадок розвитку інфаркту (некрозу) міокарда 2 типу, індукованого прийомом анаболічних стероїдів та b-адреностимуляторів/ Вісник наукових досліджень/Швед М.І.,Ковбаса Н.М., Садлій Л.В., Вівчар Н.М., Прокопович О.А./ 2018, № 4, С.55-59.
 • Тромбофілія, ускладнена рецидивуючою тромбоемболією легеневої артерії – клінічний випадок із аналізом сучасних діагностично-лікувальних алгоритмів ведення хворих/ Здобутки клінічної та експериментальної медицини/ Швед М.І., Ковбаса Н.М., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., Прокопович О.А., Сидоренко О.Л./ 2018, № 4, С.154-161
 • Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги/ Медична освіта/Швед М.І., Геряк С.М., Липовецька С.Й., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т./ 2018, № 4, с.102-107.
 • Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда с нарушением функционального состояния печени / Врачебное дело/ Швед М.И., Прокопович Е.А., Геряк С.Н., Добрянская В.Ю./ 2018, № 1-2, С.46-55.
 • Шляхи підвищення ефективності лікування та профілактики реперфузійного синдрому у хворих на гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда), яким проведено балонну ангіопластику та стентування коронарної артерії. / Швед М.І., Цуглевич Л.В., Геряк С.М., Ковбаса Н.М., Прокопович О.А., Ястремська І.О. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини - 2019. № 1(37). С. 173-181
 • Метаболічна підтримка хворих з інфарктом міокарда з порушеннями функціонального стану печінки / Швед М.І., Прокопович О.А. // Український кардіологічний журнал - 2019, т. 26, додаток 1, С.40-48.
 • Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / Геряк С.М., Липовецька С.Й., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. // Медична освіта - 2018, № 4, с.102-107
 • Mukola Shved, Olena Prokopovych, Oksana Sydorenko, Svetlana Heryak, Yaroslav Kitsak. Efficiency o bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders.- Health Problems of Civilization,2017, 11(4): 293-299.
 • Mukola Shved, Olena Prokopovych, Sofiya Lypovetska. Optimized upstream therapy for management of patients withpostinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia.- Health Problems of Civilization, 2017 р.
 • Lypovetska S., Shved M., Prokopovych O., Boiko T. Optimized upstream therapy for managementof patients with postinfarction cardiosclerosis associated with hyperuricemia //Health Problems of Civilization.-2017.- Volume 11, Issue 2.- Р.109-116
 • Shved M., Prokopovych O., Lypovetska S., Heryak S., Kitsak Y.Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinatin complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disoders // Health Prob Civil. 2017, Volume 11, Issue 4, P.270-276
 • Корекція змін варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотреоз / М. І. Швед, І. Б. Припхан, О. А. Прокопович [ та ін. ] // Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах : матеріали науково-практичної конференції, 24-25.03.2016. - Тернопіль. - 2016. - С.90-91.
 • Ефективність електроімпульсної терапії при фібриляції передсердь / Швед М. І., Сидоренко О. Л., Садлій Л. В., Ковбаса Н. М., Бенів М. Я., Левицька Л. В., Прокопович О. А., Гурський В. Т. // Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 15 червня 2016. – Тернопіль. – 2016. – С. 209-210.
 • Сусла О. Б. Аналіз клінічної симптоматики у хворих із кальцифікацією клапанів серця на хронічному гемодіалізі / О. Б. Сусла, І. Р. Мисула, О. А. Прокопович // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : міжобласна наук.-практ. конф., 23-24 жовтня 2014 р. : матеріали конф. – Тернопіль: ТДМУ, 2014. – С. 59-60.