SYDORENKO OKSANA LEONIDIVNA

 • М. І. Швед, О. Л. Сидоренко, Н. М. Ковбаса Особливості клінічного перебігу гострого періоду інфаркту міокарда у хворих із фібриляцією передсердь і їх вплив на кардіогемодинаміку та проґноз // Львівський клінічний вісник – 2018. - № 1(21) – 2(22). - C. 8-12.
 • М.І. Швед, Л.П. Мартинюк, О.Л. Сидоренко, Н.М. Ковбаса, М.Я. Пельо Клінічний випадок діагностики автоімунного тиреоїдиту після проведення коронароангіографії // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Т.14, № 4. – С. 373-377.
 • Швед М. І., Сидоренко О.Л. та ін.. Антитромботична терапія та ризик геморагічних ускладнень у хворих із неклапанною формою фібриляції передсердь на фоні коморбідної патології // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль – 2016. – № 4 (85). – С. 13-16.
 • Сидоренко О.Л., Ковбаса Н.М., Деусь В.Є. Модифіковані фактори ризику ішемічної хвороби серця у світі // Український науково-практичний журнал «Медсестринство». – Тернопіль. – 2016. – №1. – С. 27-31.
 • О.Л. Сидоренко Особливості проведення практичних занять з кардіології для студентів 6 курсу медичного факультету на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги в умовах кредитно-модульної системи навчання // Медична освіта. – 2013. - № 1. – С. 91-94.
 • Швед М. І., Сидоренко О.Л., Михайлів Л. М. та ін. Особливості вивчення елективного курсу «Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб» для медсестер-магістрів дистанційної форми навчання // «Світ біології і медицини». - 2013. - №2. - С.36.
 • О.Л. Сидоренко Ендотоксемія у хворих на хронічний гломерулонефрит: залежність від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності // Вісник наукових досліджень. - 2013. - № 3. - С. 30-32.
 • О.Л. Сидоренко Особливості дистанційного викладання дисципліни «Невідкладні стани» для студентів-медсестер на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 132-134.
 • О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко Оксидативний стрес і кальцифікація сонних артерій у хворих на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. - Том XI, № 2 (40). – С. 148-151.
 • А.І. Гоженко, О.Б. Сусла, О.Л. Сидоренко Вплив комбінації аргініну глутамату і мельдонію на хронічне запалення та функцію ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок // Буковинський медичний вісник. – 2012. - Том 16, № 3 (63), ч. 2. – С. 83-88.
 • Побічні ефекти антибактеріальної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з гепатобіліарною патологією / Василюк В.В., Сидоренко О.Л., Василюк В.М., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Капчак В.О., Василюк Л.В., Кравчук Н.В., Калиняк І.І., Овечкіна Т.О. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 2. - С. 56-59.
 • Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації / Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Боднар Л.П., Смачило І.В., Боб А.О., Наумова Л.В., Радецька Л.В., Лихацька Т.В., Сидоренко О.Л., Савченко І.П. // Медична освіта. – 2011. - № 4. – С. 44-46.
 • Патологія щитоподібної залози і вагітність / Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Мазур Л.П., Голик І.В., Швед Л.В., Сидоренко О.Л., Совяк І.В. // Вісник наукових досліджень. - 2009. - №4. - С. 54-56.
 • Пасєчко Н.В., Сидоренко О.Л., Балабан А.І. Роль і місце комбінованої терапії в лікуванні цукрового діабету 2 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2009. - № 3. - С. 27-31.
 • Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ “Індар” у Тернопільській області / Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Літовкіна З.І., Сидоренко О.Л., Вербицька О.В., Швед Л.В. // Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 4. – С. 70-73.
 • Медико-соціальні аспекти проблеми інтеграції України в Європейський Союз / Бакалюк О.Й., Давидович І.Є., Сміян С.І., Давидовия Є.І., Грималюк Н.В., Бакалюк Т.Г., Насалик Б.Г., Сидоренко О.Л., Погоріла М.А., Дзиґа С.В. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 3. – С. 16-20.
 • Синдроми, клініка яких характеризується порушеннями електролітного гомеостазу і/або структури та функції нирок, у практиці роботи сімейного лікаря / Бакалюк О.Й., Давидович Є.І., Бакалюк Т.Г., Насалик Б.Г., Погоріла М.А., Сидоренко О.Л., Дзига С.В. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2006. - № 2 (10). – С.36-44.
 • Фіра Л.С., Острівка О.І., Сидоренко О.Л., Лихацький П.Г., Соколова Л.В. Організація навчання у Карловому університеті // Медична освіта. – 2006. - № 1. – С. 55-57.
 • Сидоренко О.Л. Синдром ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005. - №1. – С. 84-87.
 • Бакалюк О.Й., Сидоренко О.Л. Особливості перебігу гломерулонефриту зі супутньою HBV-інфекцією // Український журнал нефрології та діалізу. – 2005. - № 1. – С. 32-36.
 • Мінеральна щільність кісткової тканини при імунозапальних та запальних захворюваннях нирок / Бакалюк О.Й., Сміян С.І., Грималюк Н.В., Сидоренко О.Л., Мартинюк Л.П. // Актуальні проблеми нефрології: Збірник наукових праць (Випуск 8) / За ред Т.Д. Никули / МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. – Київ: Задруга, 2003. – С. 103-109.
 • Сидоренко О.Л., Бакалюк О.Й. Гострий гломерулонефрит із супутньою HBV-інфекцією: особливості імунологічних та метаболічних зрушень // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 2. – С. 35-37.
 • Андрейчин М.А., Бакалюк О.Й., Сидоренко О.Л. Ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах // Інфекційні хвороби. – 2003. - № 1. – С. 44-51.
 • Сидоренко О. Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічний гломерулонефрит із супутньою HBV-інфекцією // Інфекційні хвороби. – 2003. – № 1. – С. 16-19.
 • Сидоренко О.Л., Бакалюк О.Й. Гломерулонефрит у хворих із супутньою HBs-антигенемією // Вісник наукових досліджень. – 2002. - № 1. – С. 35-37.
 • Сидоренко О. Стан імунної реактивності та синдрому ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від ступеня порушення азотовидільної функції // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 4. – С. 21-23.
 • Лікування та профілактика глюкокортикоїдіндукованого остеопорозу у хворих на ревматоїдний артрит / Сміян С.І., Масик О.М., Корильчук Н.І., Сидоренко О.Л., Слаба У.С. т. ін. // Проблеми остеології. – 2000. - №1. – т. 3. – С. 109.
 • Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів / Сміян С.І., Масик О.М., Слаба У.С., Бабінець Л.С., Грималюк Н.В., Насалик Б.Г., Попович Г.А., Мерецька І.В., Сидоренко О.Л. // Вісник наукових досліджень. – 2000. - №1. – С.40-42.