LEVYTSKA LARYSA VOLODYMYRIVNA

 • Левицька Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. № 1.С. 4-12.
 • Levytska L. V.Functional characteristics of patients with myocardial infarction with concomitant diseases of peripheral arteries and peculiarities of approach estotheir rehabilitation treatment. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 1 (37). С. 17–22.
 • Левицкая Л. Оценка возможности улучшения функциональных резервов у больных инфарктом миокарда с коморбидной пульмонологической патологией в процессе реабилитации. Вестник врача. 2019. № 1. С. 62–68.
 • Левицкая Л. Особенности функциональной характеристики больных инфарктом миокарда с сосудистой коморбидной патологией церебральной локализации. Problems of biology and medicine. 2019. № 1 (107). С. 44–49.
 • Левицька Л. В., Вовкодав О. В. Методи ідентифікації динамічної моделі реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на інфаркт міокарда в процесі реабілітації. Медична інформатика та інженерія. 2019. № 1 (45). С. 74–83.
 • LevytskaL. V. Еarly marker and limited factors of fuctional state in patients with myocardial infarction in combination with arterial hypertension.Вісник наукових досліджень.2019. № 1 (94). С. 33–38.
 • LevytskaL. V. Stratification risk score of cardiovascular events in patients with myocardial infarction in combination with comorbid and surgical pathology. Шпитальнахірургія. Журнал імені Л. Я.Ковальчука. 2019. № 1 (85). С. 96–104.
 • Successful short term treatment with rivaroxaban in addition to dual antiplatelet therapy in apatient with recurrent STEMI and left ventricular thrombus / S. Lypovetska, M. Shved, N. Yarema, L. Levytska. // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care 2018. – P.92.
 • Швед М.І., Левицька Л.В., Цуглевич Л.В. Механізми впливу кардіоцитопротекторної терапії на інотропну функцію міокарда при кардіореабілітації хворих з гострим коронарним синдромом, які перенесли коронарну реперфузію // Матеріали Х Науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних фактрів на організм». –Тернопіль, 2017.– С. 47-48.
 • Cardiorehabilitation of Patients with Acute Coronary Syndrome Who Were Performed Coronary Arteries Revascularization / Mykola Shved, Lesja Tsuglevych, Iryna Kyrychok, Tetiana Boiko, Larysa Levutska // Galician medical journal, Vol. 24, №4 (2017) С.46-53.
 • Особливості викладання медичної реабілітації в сучасних умовах / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Квасніцька О.С.// Медична освіта.- 2015.- №4.- С.96-99.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання третє, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2015. – 148с.
 • Застосування витяжіння суглобів та хребта у відновному лікуванні жінок в період предменопаузи з остеоартрозом колінних суглобів із супутнім поперековим остеохондрозом на санаторно-курортному етапі реабілітації/ Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Мартинюк В.І., Левицька Л.В., Квасніцька О.С.// Інформаційний лист про нововведення в сфері охорони здоровя № 308-2014.
 • Мисула І.Р. Актуальність впровадження елективного курсу "Основи натуропатії” у навчальний процес для студентів медичного факультету на кафедрі медичної реабілітації / І. Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко, Л. В. Левицька, О. М. Лавріненко // Медична освіта. - 2014. - № 3 (додаток). - С. 134-138.
 • Швед М.І., Левицька Л.В. Сучасні стратегії лікування та реабілітації хворих на інфаркт міокарда (Видання друге, доповнене). – Монографія. – Київ: Медкнига, 2014. – 144с.
 • Модель реакції серцево-судинної системи організму на дозоване фізичне навантаження в процесі реабілітації після неускладненого інфаркту міокарда / Вовкодав О.В., Пасічник Р.М., Левицька Л.В. // Системи обробки інформації (Інформаційні технології в медицині), випуск 1 (108). – Харків, 2013. – С.224-229.
 • Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті / Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В. // Медична освіта, 2012, №3 (додаток), с.104-106.
 • Особливості фізичної реабілітації хворих на гострий інфаркт міокарда з високим ступенем кардіоваскулярного ризику / Швед М.І., Левицька Л.В. //Український кардіологічний журнал, додаток 1/2012//матеріали національного конгресу кардіологів України (Київ, 26-28 вересня 2012 року) – Київ,2012 – С.124.
 • Європеїзація української медицини. Особливості підготовки студентів з предмета «Фізіотерапія» у Саксіонському університеті (Нідерланди), застосування її елементів у Тернопільському медичному університеті// Мисула І.Р., Салайда І.М., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В.// Медична освіта 2012 № 3 (додаток) С.104-106.
 • Реабілітація хворих на інфаркт міокарда / Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. // Внутрішня медицина. - №3-4, 2011. – С.88-114.
 • Левицька Л.В. Вторинна профілактика інфаркту міокарда: можливості підвищення ліпідкоригуючих ефектів статинів / Питання експериментальної та клінічної медицини. – Донецьк, 2011. – С.32-36.
 • Особливості кардіореабілітаційної технології у хворих на гострий інфаркт міокарда, увскладнений синдромом серцевої недостатності/ Левицька Л.В. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – С.58-61.
 • Відновна терапія у хворих на остеоартроз із коморбідноюж кардіологічною патологією / Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б. та ін. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2011р., №4. – с.56-58.
 • Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Київ, 2012. – 72с.
 • Реабілітація хворих ішемічною хворобою серця на диспансерно-поліклінічному етапі/ Нетяженко В.З., Швед М.І., Левицька Л.В. і співавт.// Методичні рекомендації. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – 71с.
 • Левицька Л.В.Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда із супутнім остеоартрозом / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2009р., №4. – с.23-25.
 • Клінічні ефекти магнітотерапії у хворих на післяінфарктний кардіосклероз/ Мисула І.Р., Левицька Л.В., Левицький І.Б. та ін. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2009р., №4. – с.15.
 • Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією // Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б., ГребеникМ.В. / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2008р., .№ 4. – с.46.
 • Левицька Л.В.Особливості медичної реабілітації хворих на інфаркт міокарда, ускладнений артеріальною гіпертензією / Вісник наукових досліджень. – Тернопіль. – 2008р., № 4. – с.27-29.
 • Л.В.Левицька Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією//Вісник наукових досліджень. – 2007. – №4. – С.26-28.
 • Методики диференційованого бальнеогрязьового лікування хворих на остеоартроз та супутню ішемічну хворобу серця [Текст] / І.Р. Мисула, М.І. Швед, Л.В. Левицька та ін. // Буковин. мед. вісн. - 2005. - Т. 9, N 4. - С. 180-182. „Клінічні та гемодинамічні аспекти озонотерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім остеохондрозом” / І.Р.Мисула, Л.В.Левицька, І.Б.Левицький //”Актуальні питання фізіотерапії і медичної реабілітації”, науково-практична конференція 28-29 вересня 2004 р., м. Одеса. – С. 77.
 • Особливості застосування лікувальної фізкультури при хронічних гепатитах / І.Р.Мисула, В.Б.Коваль, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька, Н.М.Богомол // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – №1. – С. 39.
 • І.Р.Мисула, А.О.Голяченко, Т.Г.Бакалюк, Л.В.Левицька, О.М.Лавріненко Пелоїдотерапія та пунктурна фізіотерапія в комплексному лікуванні нейрорефлекторних вертеброгенних больових синдромів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – №1. – С. 63-64.
 • Застосування дієтотерапії при догляді за пацієнтами вдома: навч. посіб. для патронажних медичних сестер «Основи догляду в домашніх умовах») Нові технології навчання в медичному вищому закладі. / [ Швед М.І., Зоря А.В., Левицька Л.В.] /Під заг. ред І.Г.Ісіченка, А.В.Царенка, С.М. Місяка – Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2000. – С. 242 – 244.
 • Харчування при догляді за підопічними вдома: навч. посіб. для патронажних медичних сестер «Основи догляду в домашніх умовах») Нові технології навчання в медичному вищому закладі. / [М.І.Швед, А.В.Зоря, Л.В.Левицька, А.В.Царенко] / Під заг. ред І.Г.Ісіченка, А.В.Царенка, С.М. Місяка – Тернопіль: ТДМУ. «Укрмедкнига», 2000. – С. 51 – 54.