SUSLA OLEKSANDR BOHDANOVYCH

 • Сусла О. Б. Метаболічні фактори серцево-судинного ризику в пацієнтів із діабетичною нефропатією на програмному гемодіалізі / О. Б. Сусла, З. І Літовкіна // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 4. – С. 55-60.
 • Сусла О. Б. Роль медичної сестри у лікувально-діагностичному процесі при сечокам’яній хворобі в умовах стаціонару / О. Б. Сусла, І. П. Овсієнко // Медсестринство. – 2018. – № 1. – С. 5-7.
 • Эндотелиальная дисфункция в патогенезе осложнений сахарного диабета. Сообщение I. Эндотелиальная дисфункция: этиология, патогенез и методы диагностики / А. И. Гоженко, А. С. Кузнецова, Е. С. Кузнецова, Т. Н. Быць, А. Б. Сусла // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22, № 2. – С. 171-181.
 • Youden’s test of the chromatographic determination of captopril in pharmaceuticals / L. Logoyda, Yu. Kondratova, D. Korobko, O. Susla, Yu. Soroka, R. Tsytsiura, S. Pidruchna // International Journal of Green Pharmacy – 2017. – Vol. 11, № 3. – P. 188-191.
 • Кальцифікація серця і судин при хронічній хворобі нирок: проблемні питання етіології і патогенезу / О. Б. Сусла, А. І. Гоженко, Й. Бергєр, І. Р. Мисула, М. І. Швед, О. М. Лиходід // Фізіологічний журнал. – 2017. – Т. 63, № 5. – С. 80-93.
 • Сусла А. Б. Влияние гемодиализа на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с терминальной почечной недостаточностью / А. Б. Сусла, И. Р. Мисула, А. И. Гоженко // Клиническая медицина. – 2017. – Т. 95, № 10. – С. 935-939.
 • Cardiovascular calcification in patients with dialysis-dependent chronic kidney disease: effectiveness of new diagnostic tests / O. Susla, A. Levitsky, Z. Litovkina, V. Vodvud // Nephrol. Dial. Transplant.: Abstracts 54nd ERA-EDTA Congress, June 3-6, 2017, Madrid, Spain. – 2017. – Vol. 32 (Suppl. 3). – P. iii327-iii328.
 • Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : дис. … доктора мед. наук : 14.01.02 / Сусла Олександр Богданович. – Тернопіль, 2016. – 441 с.
 • Сусла О. Б. Клініко-патогенетичне обґрунтування шляхів оптимізації діагностики, лікування і профілактики кальцифікації серцево-судинної системи у хворих на хронічну хворобу нирок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : спец. 14.01.02 «Внутрішні хвороби» / О. Б. Сусла. – Тернопіль, 2016. – 44 с.
 • Susla O. Blood pressure and cardiac valve calcification in patients with chronic kidney disease / O. Susla, A. Gozhenko, I. Mysula // Nephrol. Dial. Transplant. : 52nd ERA-EDTA Congress, May 28-31, 2015, London, United Kingdom : Abstracts. – 2015. – Vol. 30 (Suppl. 3). – P. iii561.
 • Susla O. B. Modulation of the arginine-nitric oxide pathway for the treatment of left ventricular hypertrophy in pre-dialysis CKD patients with valve calcification and hypertension / O. B. Susla // ISN Nexus Symposium 2014 Hypertension and the Kidney, September 25-28, 2014, Brisbane, Australia : Book of Abstracts. – Brisbane, Australia, 2014. – P. 61.
 • Сусла О. Б. Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок / О. Б. Сусла // Український журнал нефрології та діалізу. – 2014. – № 4 (44). – С. 59-64.
 • Gozhenko A. Experience of arginine glutamate and meldonium use for correction of structural and functional heart changes in patients with valve calcification on predialysis stage of chronic kidney disease / A. Gozhenko, O. Susla // Journal of Health Sciences. – 2013. – Vol. 3, № 8. – Р. 133-144.
 • Сусла А. Б. Эндотелиальная дисфункция и кальцификация сонных артерий у пациентов с додиализной хронической болезнью почек [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 4.
 • Вплив сеансу гемодіалізу на структурно-функціональний стан ендотелію у хворих із термінальною нирковою недостатністю / А. І. Гоженко, О. Б. Сусла, А. А. Клим, О. З. Яремчук // Український журнал нефрології та діалізу : IV з‘їзд нефрологів України, 17-18 жовтня 2013 р., м. Київ : матеріали з‘їзду. – 2013. – Додаток № 1 до № 3. – С. 102-107.
 • Сусла А. Б. Влияние аргинина глутамата и мельдония на эндотелиальную дисфункцию и активность воспаления у больных с кальцификацией клапанов сердца на хроническом гемодиализе [Электронный ресурс] / А. Б. Сусла // Медицина и образование в Сибири : электронный научный журнал – 2013. – № 6.
 • Мисула І. Р. Динаміка структурно-функціональних показників серця під впливом комплексного лікування з включенням аргініну глутамату і мельдонію у хворих із клапанною кальцифікацією на хронічному гемодіалізі / І. Р. Мисула, О. Б. Сусла, А. І. Гоженко // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 4. – С. 7-12.